Жителите на Пакистан ще посрещат 1439 година

Ислямският календар се използва за определяне на датите на религиозните празници в някои мюсюлмански страни. Хронологията започва от "хиджра" - датата на пророка Мохамед и първата емиграция на мюсюлманите в Медина (622 г.). Тук денят започва при залез, а не в полунощ.

Жителите на Иран ще посрещат 1396 година

Персийският календар (Solar Hijri) е официален в Иран и Афганистан. Този астрономически слънчев календар е създаден от група астрономи, включително известния поет Омар Хаям. Седмиците започват от събота и завършват в петък, а последните са неработни дни.

Жителите на Индия ще посрещнат 1939 година

Националният индийски календар е създаден и въведен през 1957 г. Той се основа на изчисленията от епохата Сака, която е древна система, известна в Индия и Камбоджа. Използват се и други календари от различни народи и племена. Някои водят началото си от смъртта на Кришна (3102 г. пр. н.е.), а други датират от издигането на властта на Викрам през 57-та година. Съществува и трета група, в която хронологията започва от датата на смъртта на Буда (543 г.).