На 19 май ни очаква едно рядко астрономическо събитие, което… няма да можем да видим. Става дума за новолуние – фаза, при която нашият спътник е обърнал към нас онази своя страна, която не е осветена от Слънцето. Това обаче е второто за сезона, което само по себе си е рядкост. Съответно т.нар. Черна луна се превръща еквивалента на новолунието при Синята.

Небесните ритми често не са съвършени. Всяка година Луната обикаля около Земята 12,37 пъти. Съответно можем да кажем приблизително, че веднъж на всеки 12 месеца имаме пълно- и новолуние. Така обаче пренебрегваме тези 0,37 стотни. Именно те допринасят за т.нар. Сини и Черни Луни (това не са астрономически термини). Случват се средно веднъж на 2-3 години. Би било по-точно, ако кажем, че има седем допълнителни новолуния в рамките на 235-те новолуния, които се случват на почти точно 19 години. Това е известно като Метоничен (или метонов) цикъл, който е в основата на много лунни календари.

Какво представлява Синята луна?

По традиция фазите на Луната се използват като ориентир за засаждане и прибиране на реколтата. Терминът "синя луна" не произлиза от астрономическите среди, а от изданието от 1937 г. на Алманаха на фермерите от Мейн. В наши дни той се отнася до два сценария. Единият е третото пълнолуние в сезон с четири пълнолуния. Сезоните обикновено имат три месеца и следователно три Луни. В сезони с четири Луни третата Луна е известна като Синя Луна.

Второто значение се отнася до второто пълнолуние в месеца и е създадено случайно. Една погрешно интерпретирана препратка към Алманаха от страна на Дж.Х. Пруит в 1946 г. на американското списание Sky and Telescope пък го описва като второто пълнолуние в месеца - определение, което все още е много популярно.

Какво е Черна луна?

Терминът "Черна луна" е много по-нов - възникнал е в уиканските и астрологичните среди през последното десетилетие - и, подобно на Синята луна, няма единно определение. Ако оставим настрана астрологията, Фермерският алманах често определя Черната като огледална версия на Синята, т.е. третото новолуние за сезона. Това е Черната луна, която ни очаква през идния петък и която се случва приблизително веднъж на всеки 33 месеца.

Според TimeandDate.com тя може да се отнася и за второто новолуние в месеца, което се случва приблизително на всеки 29 месеца и е малко по-често срещано.

И в двата случая Луната не променя цвета си. Тя не е нито синя, нито черна (нито розова в този ред на мисли). По време на нея обаче можем да наблюдаваме нощното небе по един особено добър начин, тъй като то няма да е замърсено от ярката светлина на пълната Луна. Така че ако искате да зърнете последните остатъци от Ета Аквариди, сега е моментът да погледнете нагоре.

Източник: IFLScience