Свръхмасивните черни дупки често се описват като гигантски и ненаситни зверове, които са готови да унищожат всичко, което се доближи до тях. Да, това със сигурност е така. Те обаче могат да помагат при създаването и на нови звезди. Ново проучване показва, че тази тяхна способност вероятно е много по-голяма, отколкото въобще сме предполагали.

Изследователи са наблюдавали струя от високо енергийни частици, изхвърляна от активна свръхмасивна черна дупка, разположена в сърцевината на гигантска галактика на 9 млрд. светлинни години от нас. Струята е довела до образуването на гигантски мехур от горещ газ. В покрайнините му изследователите откриват шест галактики, четири от които формират много повече звезди, отколкото би трябвало.

Тези галактики образуват звезди с 60 пъти по-голяма скорост, отколкото Млечният път. Т.е. приблизително между 2 и 5 пъти повече в сравнение с една средностатистическа галактика. Звездите се образуват, когато плътни облаци газ и прах колбаират заради собствената си гравитация. Екипът подозира, че мехурът с горещ газ компресира студения газ, наличен във въпросните галактики. Именно това провокира звездната формация.


Източник: NASA/CXC/INAF/R. Gilli et al.; Radio NRAO/VLA; Optical: NASA/STScI

„За първи път виждаме как една-единствена черна дупка ускорява раждането на звезди в повече от една галактика наведнъж – коментира Роберто Джили, главният ръководител на изследването от Националния институт по астрофизика в Болоня. – Невероятно е дори само да си помислим, че е възможно една черна дупка да оказва влияние в галактики, намиращи се на милиони трилиони мили разстояние.“

Разбира се, ще бъдат нужни още наблюдения, за да се уверим със сигурност, че черната дупка допринася за формирането на нови звезди. Екипът обаче е развълнуван от сегашните си открития. Много често струите от черните дупки оказват негативно влияние, като изтъняват и нагорещяват газовите облаци, където звездите се формират.

Източник: Astronomy & Astrophysics