Противно на досегашните предположения, преминаващите звезди могат да предизвикат промени в орбитите на планетите, включително Земята, които са достатъчно големи, че да повлияят на климата, сочат резултати от ново изследване. Като не сме взели това предвид, сме надценили способността си да изчисляваме минали орбитални промени, а оттам и способността си да приписваме минали климатични промени на измененията в орбитата на Земята по това време.

В сравнение с много астероиди или комети земната орбита е олицетворение на последователността - животът може би нямаше да оцелее, ако не беше така. Въпреки това все още се наблюдават фини промени в резултат на фактори като гравитационното влияние на други планети. Известно е, че някои от тях – т.нар. цикли на Миланкович, са довели до неотдавнашните цикли на ледникови и междуледникови ери. Тези влияния не променят средното разстояние на Земята от Слънцето, но могат да предизвикат преминаването между по-кръгли и по-издължени орбити, което от своя страна може да има изненадващо голям ефект върху климата на планетата.

Разбираме достатъчно добре връзката между Земята и другите планети, така че се смята, че можем да изчислим орбиталните промени през последните 50-100 милиона години. Заедно с движението на континентите това се използва за обяснение на геоложките записи, които показват по-топли и по-студени периоди, но може би пропускаме нещо.

Всеки масивен обект във Вселената оказва гравитационно влияние върху всеки друг обект, но то обикновено е твърде малко, за да има значение. В миналото учените изчисляват влиянието на близки звезди като Алфа Кентавър и гигантски като Ета Каринае и установяват, че тяхното въздействие е микроскопично - превъзхождащо дори планетите джуджета във външната Слънчева система. Ето защо когато се опитват да разкрият историческата орбита на Земята, учените игнорират звездите отвъд Слънцето.

И все пак звездите, каквото и да са ви казвали древните, не са постоянни. След няколко хиляди години Алфа Кентавър ще бъде на повече от една светлинна година по-близо, отколкото е днес. Това все още няма да е достатъчно, за да може гравитацията ѝ да ни повлияе, но какво би станало, ако тя се приближи още повече (ама наистина близо)?

Знаем, че такива неща се случват. Звездата HD 7977 е на път през Млечния път, много по-различен от величествената орбита на нашето Слънце. Изчислено е, че преди 2,8 млн. години тя се е приближила на около 13 000 астрономически единици (АЕ) от Слънцето (около 0,2 светлинни години) - има 5% вероятност да е била на по-малко от 4000 АЕ.

Д-р Нейтън Кайб от Института по планетарни науки и д-р Шон Реймънд от Университета в Бордо проверяват дали гравитационното привличане на HD 7977 би било достатъчно, за да се отчете влиянието му в изчисленията за онова време. Те установяват, че преминаването на 13 000 АЕ не би имало забележими ефекти, но това не е вярно за такова, което е повече от три пъти по-близо (и следователно с гравитационни ефекти, 10 пъти по-големи).

Как близкото преминаване на HD 7977 увеличава несигурността по отношение на орбитата на Земята през последните 56 милиона години. Графиката представя ексцентрицитета на земната орбита и посоката на перихелия. Резултатите варират в зависимост от оценката на разстоянието до HD 7977. Източник: N Kaib/PSI

Може би е изненадващо, че HD 7977 не е имала голямо пряко въздействие върху Земята. Въпреки това, тъй като е по-далеч от Слънцето, газовите гиганти са по-чувствителни, а те от своя страна влияят на нашата планета. Всъщност, ако HD 7977 наистина е преминала толкова близо, тя е помогнала на Юпитер и Сатурн да се установят на новите си орбити, а те от своя страна са продължили да влияят на Земята по начини, продиктувани от преминаването на звездата (много след като това вече се е случило).

Въпреки че ефектът е косвен, прелитането на HD 7977 означава, че можем да върнем часовника на земната орбита с точност само с около 50 милиона години, заключават Кайб и Реймънд, вместо с около 60 милиона, както се смяташе досега.

"Геоложките данни показват, че промените в ексцентрицитета на земната орбита съпътстват колебанията в климата на Земята. Ако искаме да търсим причините за древните климатични аномалии по възможно най-ефективния начин, е важно да имаме представа как е изглеждала земната орбита по време на тези епизоди", казва Кайб в изявление.

"Един пример за такъв епизод е Палеоцен-Еоценският термичен максимум преди 56 милиона години, когато температурата на Земята се е повишила с 5-8 градуса по Целзий. Вече е предложено, че орбиталният ексцентрицитет на Земята е бил забележително висок по време на това събитие, но нашите резултати показват, че преминаващите звезди правят подробните прогнози за миналото орбитално развитие на Земята по това време много несигурни и е възможен по-широк спектър на орбитално поведение, отколкото се е смятало досега."

Напълно е възможно по-ранните преминавания от други звезди да са били още по-близки и по-разрушителни.

Изследването е публикувано в Astrophysical Journal Letters.

Източник: IFLScience