Това са едни от най-големите и странни структури на Земята: огромни и мистериозни плътни скалисти маси, заровени в най-долните части на мантията на нашата планета.

Съществуват две – едната се крие под Африка, а другата – под Тихия океан.

Тези аномалии, наречени големи провинции с ниска скорост на срязване (LLSVPs), са толкова масивни, че на свой ред водят до различни смущения, като например феномена, наречен Южноатлантическа аномалия, който в момента се разраства в рамките на магнитното поле на Земята и дори го отслабва.

Източник: Wikimedia Commons

Как и защо са се появили тези LLSVPs в мантията на Земята? Учените имат различни предположения, но все още не разполагаме с конкретни доказателства.

Това, което знаем със сигурност е, че тези гигантски масиви се крият в нашата планета от много дълго време. Мнозина смятат, че те са били тук дори преди гигантският сблъсък между Земята и хипотетичната планета Тея, довел до раждането на Луната.

Илюстрация на планетарен сблъсък. Източник: NASA/JPL-Caltech

Според тази доста популярна идея Тея – планета с размера на Марс – е ударила Земята преди 4,5 млрд. години. Огромно парче от Тея и/или вероятно фрагменти от нашия собствен свят са довели до образуването на Луната, която познаваме днес.

Какво се е случило с останалата част от Тея? Била ли е унищожена или просто е рикоширала в Космоса? Не знаем.

Според някои изследователи ядрата на тези две първични планети вероятно са се слели в едно и химическите обмени, настъпили вследствие на това епическо сливане, са дали начало на живота на Земята.

Сега учените се връщат към тези монументални въпроси с ново предложение – идея, която включва в себе си и мистериозните LLSVPs и ги вплита в хипотезата за хибрида Земята/Тея.

Според нови модели на изследователи от Щатския университет на Аризона LLSVPs вероятно представляват древни фрагменти от богатата на желязо и изключително плътна мантия на Тея, която е потънала дълбоко в мантията на самата Земя, когато двата развиващи се свята са се сблъскали преди милиарди години.

„Ние демонстрираме, че мантията на Тея вероятно е с няколко процента по-плътна от земната, което ѝ е позволило да потъне до най-долната част на мантията на нашата планета и да се натрупа в термохимичните купчини, които днес са се превърнали в сеизмично активните LLSPVs“, казва водещият автор на проучването Киан Юуан, докторант от Щатския университет на Аризона.

Въпреки че тази теория съществува от години, новото проучване предлага най-много аргументи в нейна полза. То все още не е рецензирано анонимно и ако всичко върви по план, ще бъде публикувано в Geophysical Research Letters.

Резултатите от новия научен труд са консистентни и с предишно изследване, според което определени химични сигнатури, свързани с LLSVPs, са поне толкова примитивни, колкото и сблъсъкът с Тея.

Източник: Science Alert