Като цяло учените предполагат, че водата е донесена на нашата планета от метеорити, които са „бомбардирали“ първоначално сухата Земя.

Изследователи от университета на Лотарингия, Франция, обаче предлагат нова теория, според която планетата ни винаги е била „влажна“, пише сп. „Сайънс“.

За да достигнат до тези заключения, учените са проучили метеорити, известни като енстатитни хондрити. Те са съставени изцяло от материал от вътрешната Слънчева система - на практика от същите елементи, от които и Земята.

Оказва се, че въпросните метеорити съдържат огромно количество водород.

"От самото начало градивните блокове на Земята вероятно са съдържали водород - коментира ръководителката на изследването, космохимичката Лорет Пиани. - Първоначално обаче температурата е била твърде висока, за да се кондензира водата и да се натрупа в други твърди тела под формата на лед."

Откритията са изненадващи, тъй като учените винаги са предполагали, че основните градивни блокове на Земята винаги са били сухи. Те са дошли от вътрешните зони на Слънчевата система, където температурите вероятно са били твърде високи, за да позволят на водата да се кондензира и да се слее с други солидни обекти по време на формацията на планетата.

Метеорите обаче ни подсказват, че не е необходимо водата да е дошла от толкова далечно място.

"Най-интересното нещо на нашето откритие е, че енстатитните хондрити, за които смятахме, че са почти изцяло "сухи", съдържат неочаквано високи количества вода", допълва Лайнъл Вахер от Вашингтонския университет в Сейнт Луис.  Вахер подготвя част от енстатитните хондрити за воден анализ, докато междувременно завършва своята докторантура в университета в Лотарингия. Неговта цел е да разбере повече за композицията на водата в други видове метеорити.

Eнстатитните хондрити са рядкост. Само около два процента от метеоритите, открити на Земята, са от този тип. Приликата им с нашата планета обаче ги прави особено ценни за научни изследвания. Тези метеорити освен това имат същите изотопи на кислород, титан и калций като нашата планета, а новото изследване показва, че изотопите им на водород и азот също са сходни с тези на Земята.

"Ако енстатитните хондрити са градивните блокове на нашата планета - както показват и други анализи на изотопния състав - това означава, че тези хондрити са снабдили Земята с достатъчно количество вода, което би могло да обясни нейния произход. А това е наистина невероятно", казва Вахер.

Според научния труд огромните количества атмосферен азот - най-преобладаващият елемент в земната атмосфера - вероятно е дошъл от енстатитните хондрити.

Източник: Science Daily