Разсейването на вълните показва, че горният ѝ слой е "напукан" в следствие на геоложка активност или от метеоритни въздействия и че този слой се променя на около 10 километра под повърхността.

Някои от земетресенията обаче са с неизвестен произход и ако не са вследствие на геоложка активност, те могат да са причинени от астероидни удари или вулканична активност.

Последното повдига перспективата на Марс да съществуват "джобове" на магма, като те биха действали като потенциален източник на топлина за всички микроорганизми, които е възможно да се крият под повърхността.

Досега роботът не е успял да запише нито едно от най-силните земетресения, които учените са предвидили. Те биха проникнали дълбоко в планетата и така могат да осигурят най-добрия шанс на учените да се запознаят с нейната структура.

"В случай, че не получим никакви данни за тези земетресения, това ще бъде огромно разочарование", каза Банерд.

Измерванията от първите 10 месеца на "InSight" на Марс са детайлно описани в набор от документи, публикувани в "Nature Geoscience" и "Nature Communications".

Те включват записи от метеорологичната станция на робота, която записала повече от 10 000 вихрушки в близост до него, като се смята, че някои са достигнали височина от над 1.5 километра.

Източник:The Guardian / Gospodari