Една от най-големите черни дупки във Вселената има апетит, отговарящ на огромния ѝ размер. Нови изчисления показват, че нейната маса е 34 млрд. пъти по-голяма от Слънцето и всеки ден поглъща маса, равна почти на едно Слънце.

Това я прави най-бързо растящата черна дупка в цялата Вселена (поне доколкото ни е известно). Нещо повече – тя попада в категорията ултрамасивни черни дупки.

„Масата на черната дупка е около 8000 пъти по-голяма от тази в центъра на Млечния път“, казва астрономът Кристофър Онкън от Австралийския национален университет в Австралия.

„Ако черната дупка на Млечния път иска да достигне подобни размери, то тя трябва да погълне 2/3 от всички звезди в галактиката ни.“

За първи път научаваме за съществуването на този гигант през 2018-а. Черната дупка захранва квазар в центъра на галактика, наречена SMSS J215728.21-360215.1 (или J2157 за по-кратко). Тя се намира на милиарди светлинни години от нас.

През 2018-а астрономите изчисляват, че масата на черната дупка е приблизително 20 млрд. слънчеви маси, което я поставя в категорията на ултрамасивните (над 10 млрд. слънчеви маси). Нейната степен на ускорение пък (т.е. колко материал поглъща) е била смятана за половин слънчева маса на ден.

Впоследствие астрономите правят нови измервания и оптимизират данните. И те са наистина впечатляващи. Оказва се, че радиусът на хоризонта на събитията на черната дупка е приблизително 670 астрономически единици.

За да добиете по-ясна представа, средно Плутон се намира на 39.5 астрономически единици от Слънцето. Хелиопаузата – т.е. мястото, където слънчевият вятър отслабва и не успява да навлезе в междузвездното пространство – е малко над 100 астрономически единици от Слънцето. Следователно хоризонта на събитията на черната дупка в галактиката J2157 е 5 пъти по-голям от размера на Слънчевата система.

J2157* не е най-голямата черна дупка, откривана някога. В галактиката Holm 15A – на около 700 млн. светлинни години – откриваме ултрамасивна черна дупка, която е приблизително 40 млрд. слънчеви маси. Не трябва да забравяме и ултрамасивната черна дупка, захранваща квазара TON 618 – 66 млрд. слънчеви маси. Тя е едва на 10.4 млрд. светлинни години.

Изследването е публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.