България планира да инвестира над 3,2 милиона евро за изграждането на българската LOFAR станция за астрономически изследвания. Това съоръжение ще бъде част от един от най-интересните и модерни проекти в световен мащаб, свързан с космическите изследвания и с изследванията на Слънцето, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Средствата за българската LOFAR станция са заложени в Националната пътна карта за научна инфраструктура. Новият обект ще бъде разположен в непосредствена близост до обсерваторията в Рожен. Координатор на консорциума от научни институти и висши училища, който изпълнява проекта LOFAR-BG, е Институтът по астрономия с НАО към БАН.

Учените от обсерваторията и от новата станция ще работят съвместно.

Водещата в света изследователска инфраструктура LOFAR (LOw Frequency ARray) вече направи революция в нискочестотните радиоастрономически изследвания, което доведе до лавина от научни публикации през последното десетилетие.

Според д-р Рене Вермюлен, директор-основател на LOFAR ERIC, създаването на LOFAR ERIC консолидира водещите световни постижения за Европа. Това ще бъде мощен авангарден център на астрономическата наука и технологии, с потенциал да допринесе за справянето с по-мащабни и сложни научни предизвикателства.

LOFAR ERIC ще предостави на астрономическата общност авангарден пакет от възможности за наблюдение и обработка на данни от огромно зрително поле в небето, безпрецедентна чувствителност и разделителна способност на изображенията, както и нови възможности за наблюдение в няколко посоки едновременно.

Научната инфраструктура ще позволи на изследователите да осъществяват широкомащабни иновативни проекти, включително такива, които изследват свойствата на далечната млада вселена, образуването и еволюцията на галактиките, физиката на пулсарите и временните радио явления, природата на космическите частици със свръхвисока енергия, условията в междузвездната среда и структурата на космическите магнитни полета.

LOFAR ERIC ще позволи и изследване на важни за обществото явления, като мълнии, йоносферни смущения и космическо време. LOFAR ERIC ще улесни достъпа на учените до своите продукти и научни данни чрез публично отворения си архив.

Страните - учредители на LOFAR ERIC, са България, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша.

Сътрудничеството с институти във Франция, Латвия, Швеция и Обединеното кралство ще подготви тяхното по-нататъшно участие в разпределената инфраструктура и изследователската програма LOFAR.

Седалището на LOFAR ERIC е в Дуингелу (Dwingeloo), Нидерландия, като домакин е Холандският институт за радиоастрономия.