Все по-убедително звучи „не е страшно да си offline”. Последователното разхлабване на противоепидемичните мерки вече е факт след дългата пауза в събитийната индустрия. Всички сме зажаднели за нови преживявания, срещи на живо и връщане към познатите обороти отпреди пандемията. Нужно и ценно е събитията да излязат от „мрежата“ на онлайн пространството, но защо това е толкова важно за посетителя?

1. Контактите лице в лице

Живеем в технологични времена, в които можем да се свържем с някого по десетки начини. Онлайн комуникацията обаче не е равна на офлайн контакта, твърдят експертите в организацията на събития от Интер Експо Център. Ефективността при установяването на връзка на живо е в пъти по-голяма, а рискът за манипулация и фалшива информация – драстично по-нисък. Така създадените взаимоотношения са по-трайни и често пъти прерастват в бизнес партньорства. В дискусии лице в лице можем най-добре да обменим опит и да почерпим идеи от събеседниците си.

2. Емоционалното преживяване

Чувстваме се емоционално свързани и част от една общност, бидейки на едно място с хора с интереси като нашите и присъствайки заедно на събитие. Преживяването на живо е много по-интензивно, а въвличането в тематиката и случващото се – много по-естествено. Всичко това води до истинско изживяване и висока ангажираност.

3. Пълноценното реално участие

Толкова често говорим за дигиталните реалности VR, AR, XR, MR, че сякаш изпуснахме Offline Reality – физическата действителност и какво ни дава тя. Защото колкото и „като истинско“ да изглежда всичко в мрежата, то все пак не е. Онлайн решенията са страхотни инструменти, но те не са пълноценен заместител на участието на живо.

4. Пълното потапяне в тематиката

Знаем колко трудно е да се фокусираш в онлайн събитие с две деца на дистанционно обучение вкъщи. Присъствените събития в Интер Експо Център дават цялостно завършена атмосфера. Тематичната обвързаност във всеки детайл и липсата на странични разсейващи фактори увлича посетителя в съдържанието.

5. По-лесното усвояване на информацията

Вниманието на човек може да бъде задържано върху презентация до 7-10 минути, при интересна за него тема и добър лектор, сочат проучванията д-р Сюзън Уейншенк, психолог-бихейвиорист. Всеки един страничен ангажимент автоматично намалява концентрацията. Фактор е и екранната умора. При присъствените събития обикновено вниманието е насочено само в поднасяното съдържание, следователно значително по-лесно и добре се усвоява поднесената информация. А ако има неясноти, близкият контакт предразполага към задаване на въпроси и дискусии.