В настоящата лекция ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта.

В края на лекцията ще се спрем на европейските политики за възобновяема енергия.

В част 3 ще поговорим за устойчивия транспорт с акцент върху градския пътен транспорт. Ще започнем с ролята на транспорта при причините за изменението на климата, а след това ще бъдат представени и някои примери.

Източник: Климатека