Днес може да е трудно дори да си го представим, но някога е било възможно да начертаеш карта на целия интернет само на лист хартия, припомня Gizmodo.

Доказателство за това е тази схема от 1977 г., която демонстрира актуалното за тогавашния момент състояние на мрежата. По онова време ARPANET е все още просто един огромен научен проект с държавно финансиране. Всъщност изумително е, че само мрежата е успяла да се развие дори толкова само за осемте години, откакто през 1969 г. е изградена първата мрежа с четири възела.Картата от 1977 г. показва отделните локации на свързаните компютри, които на този етап са собственост само на университети като Станфорд и на държавата."Програмата ARPANET е създала истинска революция в компютърните технологии и нейното пълно значение вероятно няма да бъде разбрано още дълго време", пише в придружителната бележка от 4 януари 1978 г.Колко вярно е това, наистина.