На изпит се явяват трима студенти - единият - с много връзки, другият - с по-малко, третият - без връзки. Комисията пита първия: 

- През 1945 година над Хирошима и Нагазаки е избухнала атомна... 

- Бомба! 

Влиза вторият. Питат го: 

- През 1945 година над Хирошима и Нагазаки е... 

- Избухнала атомна бомба! 

Влиза третият: 

- Кажете - кога, къде и какво е избухнало?