Интернетът ми спря за 30 минути! Какво мислите, че установих? 

1. Навън е тъмно и вече е есен.

2. Сменен е паркетът в стаята.

3. Видях се с жената и детето... за малко.

4. Синът бил станал 3-ти клас.