Учените създадоха изкуствена форма на фотосинтеза, която може да намали нивата на въглероден диоксид във въздуха и едновременно да осигури слънчево гориво, като и двете имат потенциала да стабилизират нашия променящ се климат.

Химическата реакция се отключва от синя светлина, която имитира синята компонента от слънчевата светлина, и превръща въглеродния двуокис в две редуцирани форми, формат и формамид, които могат да се използват като източници на енергия.

След като реакцията свърши, като изходни продукти остават по-чист въздух и излишна енергия, точно както при процеса на фотосинтеза при растенията, които конвертират слънчевата енергия в химическа енергия.

Екипът е използвал комбинация от метала титан и специфични органични молекули, които действат като антени, които да абсорбират слънчевата светлина. 

Източник: Science Alert