Представете си, че съществува наноробот, който умее да маркира определени видове канцерогенни клетки и да ги унищожава. Точно таква нещо са успели да разработят учени от Санкт Петербург.

Техният наноробот е създаден от ензими (на базата на молекулите на ДНК) и се състои от 2 основни части. Първата открива проблемните клетки, маркирайки ги при наличието на "неправилна“ РНК", докато втората (терапетвичната) част изрязва патогенната РНК. 

Потенциално предимство на предложената концепция е цената. Създаването на такъв наноробот дори в лабораторни условия струва около 1000-1500 рубли (около 25 долара).

За практическото им използване, както самите учени отбелязват, е необходимо да се решат редица други въпроси, включително да се провери ефективността и безопасността на такива ДНК машини върху клетките на експериментални животни, както и да се разбере как те могат да бъдат доставени вътре в раковите клетки.