В пилотната група за обучение по дигитални умения и киберсигурност се включиха 12 пенсионери от клуба в Кайсиева градина. Техни водачи в дигиталния свят са двама студенти от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Те обучават възрастните хора не само в придобиването на базови цифрови умения, но и в основните правила за безопасност в интернет. Сред важните неща, които възрастните хора ще научат са как да се предпазят от интернет измамници, как да се свържат с децата и внуците в чужбина, без да се страхуват от новите технологии, какво е спам и как да не стават жертва на лъжливи реклами.

Според индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018 г. България се нарежда на 26-о място сред 28-те държави — членки на ЕС.

Основните предизвикателства пред страната ни  са свързани с много ниското ниво на умения в областта на цифровите технологии у населението и ниското ниво на внедряване на цифрови технологии в стопанската дейност, сочат данните от доклада.

Въпреки предизвикателствата пред страната ни, този тип обучения са малки стъпки в процеса на подобряване на дигиталнатаграмотност на възрастните хора и тяхната успешна социална реадаптация. Това е своеобразен тип синергия между младите хора и академичния потенциал на Варненския свободен университет в подкрепа на социалното приобщаване.

Следващото обучение е планирано за 29 ноември (четвъртък) от 13:30 часа в Клуба на пенсионера в Кайсиева градина (на гърба на детската градина).

Интерес за реализиране на подобен тип обучения е проявен и от други клубове за възрастни хора във Варна.