Екип от специалисти по Изкуствен Интелект (AI) твърди, че не са открили непосредствена заплаха за човечеството, което може би трябва да успокои тези, които се тревожат от бързия напредък в роботиката.

Всъщност, техният доклад е доста положителен към всичко, което е свързано с изкуствения интелект, и твърди, че в рамките на следващите 15 години технологията ще бъде способна да улесни нашия живот значително, особено в такива области като транспорта, здравеопазването, образованието и сигурността.

Докладът твърди, че поне до момента, Изкуственият Интелект няма капацитета да планира и изпълни световна доминация на машините над човечеството.

“Досега не са били разработени машини със самоподдържащи се дългосрочни цели и намерения, нито пък е вероятно такива да бъдат разработени в близко бъдеще,” поясняват от проекта. 

Източник: Science Alert