Пандемията, причинена от коронавируса, и последващите ограничения, успяха да ускорят процеса на дигитализация на много компании, но те трябваше да се изправят пред нови организационни модели и графици на работа. Това представлява голямо предизвикателство за компаниите, както поради трудността при внедряването на цифрови решения, така и поради последиците, които може да има за тяхната работна сила. 

98% от компаниите признават, че дигиталната трансформация е изпитание, особено по отношение на дистанционната работа и постоянната връзка. Това се потвърждава и в изследването "Предизвикателства на испанските компании в ерата Covid-19", изготвено от Sodexo Benefits and Incentives, според което 94% от компаниите са внедрили или възнамеряват да внедрят работа от разстояние.

В доклада се казва още, че 63% от компаниите вярват, че отдалечените работни места ще бъдат създадени или че ще има преминаване от традиционни към отдалечени работни места поради здравната криза. Сред проблемите, с които компаниите са се сблъскали в този процес на дигитализация, са работата на служителите с деца и поддържането на активна комуникация между различните отдели.

Тези нови форми на работа пораждат и нови нужди на служителите, тъй като през тези месеци компаниите са преживели нарастване на стреса, генериран от свръхсвързаността, както и проблеми с адаптацията на различните поколения. Според проучването, 31% от компаниите са установили, че по-възрастните поколения имат най-много проблеми с адаптирането към тази нова реалност. 

Част от анализа на Sodexo идентифицира поредица от мерки, които компаниите предприемат, за да смекчат ефектите от тази ускорена дигитализация.

Укрепване на комуникацията - Поради работата от разстояние, 42% от компаниите се затрудняват да поддържат жива комуникация между отделните департаменти. За да разрешат този проблем, 66% са засилили вътрешната комуникация на компанията, а 22% са предложили обучение по дистанционно управление на екип на лидери.

Обучение за работа от разстояние - За да извършват работа от разстояние, служителите трябва да знаят как работят необходимите цифрови инструменти: услуги за съхранение в облак, инструменти за съобщения, приложения за конкретни действия като влизане в системата или извършване на видеообаждания. Работата от вкъщи донесе със себе си необходимостта да се научат да се използват приложения и специфични цифрови услуги за извършване на ежедневната дейност. Изправени пред тази ситуация, 44% от компаниите предлагат непрекъсната подкрепа и обучение за работа от разстояние на цялата работна сила.

Непрекъсната подкрепа за по-малко дигитални служители - 34% от фирмите казват, че е трудно да адаптират по-малко цифрови профили. За по-малко дигиталните поколения като генерацията X или Бейби Бумърите тези нови форми на работа представляват по-голям проблем, така че много компании са решили да се възползват максимално от "комбинацията от поколения" на работната си сила. Ето защо 20% от компаниите предлагат създаване на групи за "подкрепа" от по-дигитални служители, за да помогнат на останалите, които не са свикнали с този начин на работа.

Смекчаване на стреса от хиперсвързаността - За 36% от компаниите един от проблемите на цифровизацията, който им струва най-много, е смекчаването на хиперсвързаността, която изпитват служителите. Дните за работа от разстояние, които се удължават вкъщи, и невъзможността за изключване след работния ден оказват влияние върху благосъстоянието на работниците. За да се гарантира дигитална почивка, се работи по прекъсване на връзката извън работно време и по време на ваканции (61%), чрез уелнес програми (39%) и осигуряване на обучение и осведоменост за използването на информационни и комуникационни технологии (28% ).

"Пример за ефектите от тази ускорена дигитализация може да бъде стресът, генериран от хиперсвързаността на служителите. Ако имаме предвид, че дистанционната работа ще остане за дълго време, фирмите ще трябва да допринесат за намаляване на този стрес", обяснява Мириам Мартин, маркетингов директор на Sodexo Benefits and Incentives.

Източник: eleconomista.es

Превод и редакция: Нели Тодорова / Мениджър Нюз