Съветът по човешки права към Организацията на обединените нации прие резолюция, с която обяви, че публичният интернет достъп не трябва да бъде ограничаван от държавните власти на която и да било страна, информира IFL Science.

Въпреки, че резолюцията не стига до там, че да обяви интернет достъпа а човешко право, тя потвърждава, че хората трябва да се ползват онлайн с всички права, които имат и офлайн. Особено внимание се отделя на правото на свобода на изказа.

Резолюцията бе приета с мнозинство, а не със стопроцентов глас "За", тъй като имаше и въздържали се - такива бяха представителите на Русия, Китай и Саудитска арабия, както и Индия и ЮАР. Те протестираха най-вече срещу пасаж в текста, който заклеймява умишлените мерки за предотвратяване или пречене на интернет достъпа и разпространяването на информация онлайн. За щастие, над 70 други държави не приеха премахването на спорния текст.

Все пак, резолюцията няма задължителен характер и в резултат не може да има законови мерки срещу правителства, които я нарушават. Типични режими, цензуриращи достъпа до мрежата и до свободна информация, са още Китай, Иран и Турция.