Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка. 

Те са удобни и наистина спестяват време. Например...

Ето няколко често срещани клавишни комбинации:

 • Копиране: Ctrl + C.
 • Изрязване: Ctrl + X.
 • Поставяне: Ctrl + V.
 • Увеличаване на прозореца F11 или клавиш с емблемата на Windows  + Стрелка нагоре.
 • Изглед на задачи: клавиш с емблемата на Windows  + Tab.
 • Превключване между отворени приложения: клавиш с емблемата на Windows  + D.
 • Опции за изключване: клавиш с емблемата на Windows  + X.
 • Заключване на компютъра: клавиш с емблемата на Windows  + L.

В зависимост от вашия хардуер можете да използвате клавиш с емблемата на Windows  + PrtScn за заснемане на екранна снимка или можете да използвате Fn + клавиш с емблемата на Windows  + интервал. 

Още клавишни комбинации:

 • Ctrl + Z: Отмяна на действие
 • Alt + Tab: Превключване между отворените приложения.
 • Alt + F4: Затваряне на активния обект или изход от активното приложение.
 • Клавиш с емблемата на Windows  + L: Заключване на компютъра.
 • Клавиш с емблемата на Windows  + D: Показване или скриване на работния плот.
 • F2: Преименуване на избрания обект.
 • F3: Търсене на даден файл или папка във файловия мениджър.
 • F4: Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър.
 • F5: Обновяване на активния прозорец.
 • F6: Превъртане през елементи на екрана в прозорец или на работния плот.
 • F10: Активиране на лентата с менюта в активното приложение.
 • Alt + F8: Показване на паролата на екрана за влизане.
 • Alt + Esc: Превъртане през обектите в реда, в който те са били отворени.
 • Alt + подчертана буква: Изпълнение на командата за тази буква.
 • Alt + Enter: Свойства на дисплея за избрания обект.
 • Alt + интервал: Отваряне на контекстното меню за активния прозорец.
 • Alt + стрелка наляв: оВръщане назад.
 • Alt + стрелка надясно: Напред.
 • Alt + Page Up: Преминаване един екран нагоре.
 • Alt + Page Down: Преминаване един екран надолу.
 • Ctrl + F4: Затваряне на активния документ (в приложения, които са на цял екран и ви позволяват да имате множество отворени едновременно документи).
 • Ctrl + A: Избиране на всички обекти в документ или прозорец.
 • Ctrl + D (или Delete): Изтриване на избрания обект и преместването му в кошчето.
 • Ctrl + R (или F5): Обновяване на активния прозорец.
 • Ctrl + Y: Връщане на действие.
 • Ctrl + стрелка надясно: Преместване на курсора в началото на следващата дума.
 • Ctrl + стрелка наляво: Преместване на курсора в началото на предната дума.
 • Ctrl + стрелка надолу: Преместване на курсора в началото на следващия абзац.
 • Ctrl + стрелка нагоре: Преместване на курсора в началото на предишния абзац.
 • Ctrl + Alt + Tab: Използвайте клавишите със стрелки, за да превключвате между всички отворени приложения.
 • Alt + Shift + клавиши със стрелки: Когато група или плочка е на фокус в менюто „Старт“, преместете я в определената посока.
 • Ctrl + Shift + клавиши със стрелки: Когато дадена плочка е във фокус в менюто „Старт“, преместете го върху друга плочка, за да създадете папка.
 • Ctrl + клавиши със стрелки: Преоразмеряване на менюто „Старт“, когато е отворено.
 • Ctrl + клавиш със стрелка (за преместване на обект) + интервал: Избор на няколко отделни обекта в прозорец или на работния плот.
 • Ctrl + Shift с клавиш със стрелка: Избиране на блок текст.
 • Ctrl + Esc: Отваряне на „Старт“.
 • Ctrl + Shift + Esc: Отваряне на диспечера на задачите.
 • Ctrl + Shift: Превключване на клавиатурната подредба, когато няколко клавиатурни подредби са налични.
 • Ctrl + интервал: Включване или изключване на редактор за въвеждане на китайски език (IME).
 • Shift + F10: Показване на контекстното меню за избрания обект.
 • Shift с клавиш със стрелка: Избиране на повече от един обект в прозорец или на работния плот или избиране на текст в документ.
 • Shift + Delete: Изтриване на избрания обект, без първо да го преместите в кошчето.
 • Стрелка надясно: Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю.
 • Стрелка наляво: Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю.
 • Esc: Спиране или напускане на текущата задача.