Група за повишаване на осведомеността относно хранителните разстройства реши да насочи вниманието ни към генераторите на изображения с изкуствен интелект (ИИ) и начина, по който те разпространяват нереалистични стандарти за красота, подобно на данните в интернет, по които са били обучени.

Проектът "Булимия" натоварва генераторите на изображения Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney със задачата да създадат перфектното женско тяло специално според социалните медии през 2023 г. Същото е направено и при мъжете.

"По-дребните жени се появяват в почти всички изображения, създадени от Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney, но последния измисли най-нереалистичните представи за женското тяло", разлазва екипът в публикация, в която подробно описва своите констатации. "Същото може да се каже и за генерираните от него мъжки физики, всички от които изглеждат като фотошопирани версии на културисти."

Никой мъж (никога) не е изглеждал по този начин. Буквално. Източник: The Bulimia Project

Екипът установява, че 40 % от изображенията, генерирани от изкуствения интелект, изобразяват нереалистични типове тела (малко повече при мъжете, отколкото при жените). В 53% от изображенията откриваме и маслинови тонове на кожата, а 37% от генерираните хора са с руса коса.

След това екипът подканва генераторите да генерират една „по-обща представа за съвършените мъж и жена“ за 2023 г.

В този случай са създадени по-малко сексуално натоварени изображения. Източник: The Bulimia Project

Според констатациите основната разлика между двете генерирания е, че изображенията, базирани на социалните медии, са били по-сексуално натоварени и са съдържали повече непропорционални и нереалистични части на тялото.

"Като се има предвид, че социалните медии използват алгоритми, базирани върху това кое съдържание задържа погледите най-дълго, е лесно да се предположи защо визуализациите на ИИ биха се получили по-сексуални. Можем обаче само да предположим, че причината, поради която ИИ създава толкова много странно оформени версии на телосложения, на които се е натъкнал в социалните медии, е, че по начало тези платформи насърчават нереалистични типове тела", пише екипът.

В генераторите, базирани на изкуствен интелект, многократно са откривани расистки и сексистки предразсъдъци (като ИИ улавя предразсъдъци в своите набори от данни). Според констатациите на The Bulimia Project те са предубедени и към нереалистични типове тела.

"В епохата на филтрите на Instagram и Snapchat не е разумно да смятаме, че някой може да постигне физическите стандарти, зададени от социалните медии - пише екипът, - така че, защо да се опитваме да отговорим на нереалистичните идеали? По-здравословно е както психически, така и физически да придържаме очакванията си за образа на тялото към сферата на реалността.“

Източник: IFLScience