Денят на Меркурий е по-дълъг от тамошната година

Невинаги "година" е по-дългият период в сравнение с "ден". На Меркурий една година (времето, за което планетата прави една пълна обиколка около Слънцето) отнема малко повече от 88 земни дни. В същото време Меркурий се завърта около оста си за 58 земни дни. Това обаче не е времето от един изгрев до друг. Тъй като за една обиколка около Слънцето планетата се завърта един път и половина около оста си, чак след две пълни обиколки на звездата (и три около оста си) същата страна на планетата ще е огряна от Слънцето, т.е. отново ще настъпи изгрев. Иначе казано, денят (от един изгрев до друг) на Меркурий продължава 176 земни дни, или повече от една меркурианска година.

80 процента от човешкия мозък е вода

Въпреки че е органът, който практически управлява цялото ни тяло, човешкият мозък също е изграден до голяма степен от вода. Около 80 процента. Останалите 20 представляват липиди и протеини. Водата е един от основните компоненти на човешкото тяло и съставлява средно 60 процента от него. В тялото на един 70-килограмов човек се съдържат 42 литра вода.   

Акулите също се разболяват от рак

Един от най-устойчивите митове през последните 30 години - този, че акулите са напълно имунизирани срещу рак - наскоро бе опроверган. Оказва се, че хрущялите на морските хищници всъщност не са лекарство за опасната болест, както учени и лекари се надяваха. Въпреки че имат изключително силна имунна система, акулите също са податливи на ракови образувания. Нещо повече, наскоро край бреговете на Австралия бе открита пронизана с харпун акула, която в резултат на раната е развила рак на белите дробове.   

Еднояйчните близнаци не са напълно еднакви

Въпреки че наследяват една и съща ДНК от своите родители, дори идентичните близнаци не са съвсем еднакви. Причината за това са промените, които настъпват в генома при растежа на организма. Мутациите и пренареждането на части от ДНК модела започват още в момента на разделянето на оплоденото яйце. Пак тогава митохондриалната ДНК се разделя неравномерно и поради това дори еднояйчните близнаци не са еднакви на генетично ниво.