Соларната енергия не е само начин за намаляване на вредните емисии и за забавяне на климатичните промени. Оказва се, че тя е и много сериозен създател на работни места. Според национално преброяване в САЩ, индустрията на чистата енергия е създала най-много работни места в САЩ, в сравнение с всеки друг индустриален сектор в страната, а именно, тя отваря работните места 17 пъти по-бързо от цялата американска икономика. През 2010 година е имало само 93 000 работни места в сектора на слънчевата енергия, но само шест години по-късно те вече са били 260 077. Това означава, че през 2016 година едно от всеки 50 работни места са били за соларната индустрия.

Растежът на новата индустрия се случва на фона на фона на продължаващия запад на индустрията с изкопаеми горива. Така например, във Великобритания голям процент от електричеството продължава да се произвежда от изгарянето на въглища, но сега тя произвежда два пъти повече енергия от възобновяеми източници в сравнение с изкопаемите горива. Въпреки наложената наскоро от американския президент тарифа от цели 30% върху вноса на соларни клетки, като част от неговия план да възпре сектора на чиста енергия и да подкрепи изкопаемите горива, мярката няма стратегически ефект. Старите работни места не се връщат обратно, а новите набират сериозна скорост. 

Science Alert