Шестият оценъчен доклад на Междуправителствения панел по изменението на климата, представен през август тази година, показва недвусмислено, че глобалното затопляне настъпва много по-бързо, отколкото си мислехме, и че човечеството вероятно носи почти цялата вина за това. Какво се случва с нашата планета, реалистично ли е да смятаме, че все още можем да променим нещата към добро и какъв личен пример трябва да даде всеки един от нас?

Гургаон, Индия. 21 август 2021 г. Снимка: Sudarshan Jha / Shutterstock

На тези и още много други въпроси отговаря Симеон Матев - доктор по климатология и един от авторите в сайта „Климатека“. Защитава докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“, а в момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“. Основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси.

Приятно слушане!

Anchor

Spotify

Pocket Casts

SoundCloud

Gallery

Германия под вода.

Снимка: bear_productions / Shutterstock