Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) разреши на биотехнологичната компания Oxitec да пусне милиарди генетично модифицирани комари в Калифорния и Флорида. Целта е да се намалят случаите на предаваните чрез комари заболявания като денга и вируса зика.

След като преминава успешно оценката на риска, Oxitec вече разполага с разрешително, което ѝ позволява да пусне 2,4 млрд. генетично модифицирани комара – над 2 млрд. в Калифорния и малко под 400 млн. във Флорида – на два пъти от 2022 г. до 2024 г.

Разрешителното е получено след успешното изпълнение на пилотен проект във Флорида Кийс през 2021 г. Следващата стъпка е планът да бъде разгледан от местните държавни регулатори.

Идеята на специалистите е да пуснат мъжки комари от вида Aedes aegypti, които не хапят и са генетично модифицирани по такъв начин, че да изразяват протеина tTAV-OX5034. Aedes aegypti не се среща нито в Калифорния, нито във Флорида, но е ключов вектор за няколко човешки заболявания, включително денга, чикунгуня, зика и жълта треска.

Веднъж щом пуснатите на свобода мъжки комари се чифтосат с женските, протеинът ще бъде предаден на новото поколение и ще го убие, преди то да достигне зрялост. Това ще доведе (поне на теория) до намаляване на местната популация от комари и редуциране на случаите на гореспоменатите заболявания.

Макар и комарите и технологията на Oxitec да са преминали през десетки тестове и изпитвания, не всички са очаровани от идеята милиарди генетично модифицирани насекоми да бъдат пуснати на свобода. Предишни пилотни изпитвания бяха посрещнати със съпротива от местните жители, като някои критици ги оприличиха с експеримент от типа на Джурасик Парк.

Противоречив научен труд от 2019 г. например, който изучава генетично модифицираните комари на Oxitec в Бразилия, достига до заключението, че протеинът не работи според първоначалните очаквания и много комари достигат зрялост и засилват допълнително проблема с насекомите в района. Впоследствие обаче редакторите на научното издание, в което излиза, казват, че изследването е съпроводено с редица проблеми.

От своя страна Oxitec твърди,  че комарите са безопасни и не вредят на полезни насекоми като пчели и пеперуди.

Източник: IFLScience