През третото тримесечие на 2021 г. емисиите на парникови газове в икономиката на ЕС възлизат на общо 881 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид (CO2), което е малко под нивата преди пандемията, като най-солиден ръст бележат емисиите на парникови газове в България, показват данни на официалната европейска статистика Евростат, цитирана от БНР. Емисиите на парникови газове в икономиката на ЕС през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това увеличение до голяма степен се дължи на ефекта от икономическото възстановяване след рязкото намаляване на активността през същото тримесечие на 2020 г., което се дължеше на коронавирусната криза. През третото тримесечие преди пандемията на 2019 г. емисиите в ЕС възлизат на 891 милиона тона.

През третото тримесечие на 2021 г. икономическите сектори, отговорни за най-много емисии на парникови газове в рамките на ЕС, са производството (23% от общите вредни парникови емисии), електроснабдяването (21%) и домакинствата и селското стопанство (с по 14 на сто).

Емисии парникови газове в ЕС по икономически дейности

Въз основа на данни за икономическата активност в повечето държави членки на ЕС третото тримесечие на 2021 г. показа увеличение на емисиите на парникови газове в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., което отразява възстановяването от пандемията.

Според Евростат най-голямо увеличение на емисиите през третото тримесечие на 2021 г. е регистрирано в България (скок с 22,7% спрямо третото тримесечие на 2020 г.), следвана от Латвия (повишение с 16,2%) и Гърция (с 13,1%), докато вредните парникови емисии намаляват в Словения (спад с 2,6% спрямо третото тримесечие на 2020 г.), Люксембург (с 2,3%%) и Нидерландия (понижение с 1,6 на сто).

Въпреки ефекта от икономическото възстановяване между третото тримесечие на 2020 г. и същото тримесечие на 2021 г., дългосрочната тенденция на емисиите на парникови газове в ЕС показва стабилно намаляване към заложените от Европейския съюз цели, посочва Евростат.

Промяна на емисиите в ЕС през третото тримесечие на 2021 г. спрямо година по-рано