Кое е най-силното животно в света?

Слонът? Мечката? Лъвът?

Не, нито едно от тях. Нито дори мравката, която може да вдигне тежест с тегло 50 пъти над собственото си.

Ще се изненадате да разберете, че най-силното животно в света е вид акар.

Да, точно така – става дума за онези миниатюрни паякообразни животинки, които докарват неприятни алергии на мнозина, а също така се смята за най-честия причинител на астма в света.

Оказва се, че е известен и с друго – вид акар е с големина един мм, но той може да издържи тежест, равняваща се 1200 пъти на собствената му маса. Можете ли да си го представите?

Това е все едно един човек със средно тегло от 80 кг да е в състояние да вдигне 60 автомобила наведнъж!

Този вид акар не обитава домашните дюшеци, а живее в тропиците, в почва от гнили организми.