Когато става дума за нашата планета, милиардерите вероятно са милион пъти по-разрушителни от средностатистическия човек, сочи ново изследване, финансирано от Oxfam. То проучва инвестициите на 125-имата най-богати милиардери и открива, че за разлика от средностатистическия човек, инвестициите на богаташите са отговорни за до 70% от емисиите им.

Според доклада ежегодно въпросните инвестиции произвеждат средно 3 млн. метрични тона въглероден диоксид на човек, което е милион пъти повече от средните 2,76 тона, характерни за долните 90 процента от населението.

Нафкоте Даби от Oxfam заяви, че емисиите от начина на живот на милиардерите, от техните лични самолети и яхти, са хиляди пъти по-високи от средностатистическия човек. Когато става дума за инвестициите им, въглеродните емисии са милион пъти по-високи.

„Взети заедно тези милиардери имат „инвестиционни емисии“, които се равняват на въглеродния отпечатък на цели държави като Франция, Египет или Аржентина“, казва Даби.

„Голямата и все по-нарастваща отговорност на богатите хора за емисиите като цяло се обсъжда рядко и не се взема под внимание при изготвянето на политиките, свързани с климата. Това трябва да се промени.“  

„Тези инвеститори, притежаващи милиарди, които се намират на върха на корпоративната пирамида, носят огромна отговорност за влошаването на климата. Твърде дълго те избягваха от отговорността“, допълва Даби.

Проучването показва също така, че средно 14 процента от инвестициите на милиардерите са в отрасли, които замърсяват околната среда (включително в енергетиката и материали като цимента). Само един милиардер от извадката е инвестирал в компания за възобновяема енергия.

Изследването е публикувано от Oxfam.