Докато проучва океанските дълбини край Западна Австралия, екип от международни изследователи от Музея на Западна Австралия, Schmidt Ocean Institute и Scripps Institution of Oceanography се натъква на нещо впечатляващо, дори извънземно на външен вид.

Но какво е то?

Това са т.нар. сифонофори, които често размиват границите между „орган“ и „организъм“. Те някак си успяват да бъдат и двете неща едновременно.

„Цялото това нещо прилича на едно животно, но всъщност е съставено от хиляди отделни организми, които образуват едно цяло на по-високо ниво“, казва морският биолог Щефан Сиберт от Университета Браун пред Wired.

Въпросните сифонофори са надоганизмов вид – колония от хиляди индивидуални организми, наречени зооиди, всеки един действащ като клетка от цялото. Видът е изключително рядко наблюдаван и се среща на огромни дълбочини.

Учените смятат, че външният пръстен е дълъг около 47 метра. Въпросните зооиди се клонират хиляди пъти в различни подвидове – някои имат жилещи пипалца и дори червени „примамки“, които привличат потенциална храна. Други се специализират в репродукция или движение. Всеки индивид действа като орган в по-голямото тяло на сифонофора.

Тази масивна колония вероятно се състои от милиони зооиди, работещи заедно и в синхрон. Позата, която са заели, най-вероятно означава, че в този момент са си търсили храна. Зооидите споделят намереното, като предават хранителните вещества по своеобразен ствол, към който всички са свързани – един вертикален „клон“, по който минават и всички нервни сигнали.

Защо ни е да търсим извънземни, като на нашата планета живеят толкова много невероятни и причудливи на външен вид организми?

Източник: Science Alert