Замисляли ли сте се някога защо всъщност морето е солено?

Когато достига земята, дъждовната вода е леко киселинна – при смесването си с въздуха, дъждът разтваря съдържащия се в него въглероден диоксид и се получава въглеродна киселина. Дъждовната вода ерозира скалите и киселината прониква в земята. Този процес поражда йони – това са атомни частици с електронен заряд, които биват отнесени с оттичащата се вода през потоци, реки и накрая  в океана.

Много от разтворените йони се извличат от водата, от различни морски организми, но други остават неизползвани и концентрацията им расте с течение на времето. Освен това, в морската вода има големи количества хлорид и натрий. И двата елемента са „солени”.

Според някои изчисления, ако солта от океана можеше да бъде извадена и разпределена равномерно върху цялата сухоземна повърхност на планетата, тя би образувала слой с дебелина 166 метра. Това е горе-долу височината на 40 етажна сграда.

Морските води в екваториалния пояс са най-солени, а колкото са по-близо до полюсите, съдържанието на сол в тях намалява. Затова и Средиземно море е по-солено от Черно море.