България е сред страните от Европейския съюз, в които е отчетен най-голям спад на въглеродните емисии спрямо базовата 1990 година. По данни на Европейската комисия този спад е 52%. Освен това 33% от енергията в страната ни, която се използва за отопление и охлаждане, вече е от възобновяеми ресурси, сочат данни на Евростат, пише Мениджър Нюз, За 2018 година най-сериозен спад на енергийните въглеродни емисии е отчетен в Португалия - 9%, а страната ни се нарежда на второ място с 8,1%, следвана от Ирландия с 6,8%.

Оказва се, че страната ни вече е изпълнила и надминала средната цел от -40% до 2030 година, заедно с Румъния, Литва и Латвия. Наистина значим спад в големите страни се отчита във Великобритания, където той е -36%.

Спадът главно се дължи на факта, че много големи въглищни ТЕЦ-ове преминаха на биомаса. За последните 30 години Европейският съюз е успял да намали емисиите на въглероден диоксид с около 22% като се ангажира за още 8% намаление за следващите 10 години.

"Най-зелените", ВЕИ и богати страни в Европа Норвегия, Австрия, Нидерландия имат ръст на СО2 емисиите спрямо 1990 г.

ЕС достига пика на потреблението на въглища и енергийните си СО2 емисии през 1979 г. Оттогава те намаляват като най-голям принос за това имат ядрената енергия от 80-те и газът в последните години; сривът на комунистическата индустрия през 90-те; изнасянето на тежката индустрия от ЕС след 2000 г. и чак накрая енергийната ефективност и ВЕИ.

Отопление и охлаждане

През 2018 г. възобновяемата енергия представлява 21% от общата енергия, използвана за отопление и охлаждане в Европейския съюз (ЕС). Този дял се увеличава непрекъснато от началото на събирането на данни през 2004 г., когато делът е 12%. Увеличаването на промишлеността, услугите и потреблението на домакинствата са допринесли за растежа на възобновяемата енергия, използвана за отопление и охлаждане.

Швеция е лидер в сред държавите-членки на ЕС, като 65% от енергията, използвана за отопление и охлаждане там, произтича от възобновяеми източници. Повече от половината енергия, използвана за отопление и охлаждане, идва от възобновяеми енергийни източници в Латвия (56%), Финландия (55%) и Естония (54%).

За разлика от тях, възобновяемите източници се използват най-малко за отопление и охлаждане в Ирландия и Холандия (6%), Белгия (8%) и Люксембург (9%).