сп. Мениджър Мениджър.NEWS Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Медицина

Проучването е извършено върху 36 макаци резус и 50 хамстера. Положителни резултати от изследване при животни не дават гаранция за успех и при хората. Източник: kittipong053 / Shutterstock

Медицина

С помощта на скенерни изображения с висока разделителна способност и микроскопско изследване учените потвърждават, че става дума за тумор, а не за зараснала фрактура, както се е предполагало досега. Тумор на 76 млн. години. Източник: Elenarts / Shutterstock

Медицина