Чудили ли сте се някога защо спиртът пари, когато го намажете върху рана?

Етанолът действа върху рецептор за топлина, известен като ванилоид-1 (VR-1).

Той сваля температурния праг, при който се включва този рецептор - с 10 градуса и повече.

Макар да не е сигурно, учени смятат, че алкохолът може до такава степен да снижи прага на рецепторите около възпалената тъкан, че те да се задействат от собствената ни телесна топлина: порязването вече не само боли, но и пари.

Източник: A Мoment of Science