Ако искате да замразите вода по-бързо, май е по-добре да я загреете преди това. Този контраинтуитивен съвет следва известния ефект на Мпемба, - стар феномен във физиката, който още кара учените да се почесват по главите в търсене на прецизно обяснение.

Ново изследване може би дава истинския отговор на парадокса. Учени от Испания са създали модел, в който са опростили проблема, като са симулирали флуида на водата с множество от теоретични нееластични гранули. Като са редуцирали сложната флуидна динамика към дискретни частици, те са успели да дефинират внимателно началните условия на системата. А това им е дало възможност да покажат как точно хаотичното движение и отскачане на простите частички води до скоростта на охлаждането им и до евентуалното им замръзване.

Според учените ефектът засяга не само водата, но на практика всеки флуид и зависи изключително много от първоначалното му приготвяне или историята му преди настъпването на ефекта. Ако нещо повлияе на движенията на частиците, скоростта на охлаждане може да се промени значително. Ключът като настъпването на ефекта, който е наистина трудно да бъде възпроизведен, е в статистиката на температурната дистрибуция на частиците.

Източник: Science Alert