“Дори и най-простия тест за обоняние може да даде бърз и евтин начин на диагностициране на хора с висок потенциален риск от развиване на деменция”, допълва той. “Причината е, че регионът в мозъка, който отговаря за обонянието, е един от първите, който се засяга от деменцията”.

Тестът, който са използвали учените върху почти 3000 участници на възраст между 57 и 85 години, е бил стандартен инструмент за целта, наречен “пръчици за мирисане”. Оказало се, че 78,1% от участниците са успели да идентифицират 4 от 5-те миризми в теста.

“Резултатите не са окончателни и има да се извърши още много работа. Но това, с което те са полезни е, че вече можем бързо и лесно да определим рисковите пациенти и да ги включим в превантивно лечение”, завършва проф. Пинто.

Psy Blog