Една специална област от мозъка е първата, която бива поразена от деменцията, откриха в ново изследване учени. Загубата на обоняние трябва да се приема като симптом за вероятно развиване на деменция в бъдеще, показват резултатите.

Почти всички участници в изследването, които не са успели да идентифицират някоя от често срещани миризми, са развили деменция в следващите пет години.Тези, които не са успели да назоват 4 от 5 обичайни аромати, са били с два пъти по-висок риск да развият деменция в следващите години.

“Нашите резултати показват, че усещането за миризма е тясно свързано с мозъчната функция и здравето”, коментира проф. Пинто, който е водел изследването. “Загубата на обоняние е силен сигнал, че нещо не е наред и са налице значителни увреждания.”