Пуснете променлив ток по медна намотка и ще създадете „левитиращ“ цилиндър. Пуснете парче алуминий в нея и ще видите как металът ще се рее във въздуха, пише io9.

Ако го оставите прекалено дълго обаче…

Реално цилиндърът изпълнява ролята на индукционен нагревател. С други думи – токът, преминаващ през медната намотка (превърната в соленоид - разновидност на електромагнит), създава променливо магнитно поле. Магнитното поле образува специален вид електрически поток (известен като ток на Фуко) в алуминия. Всичко това довежда до настъпването на феномена Нагряване на Джаул, който може да направи метала изключително горещ.

Искате да си направите и вие подобно нещо? Тук ще ви обяснят съвсем подробно.