Гeнетично модифицираните организми са едни от най-спорните научни области. Генното инженерство днес се използва в много сфери, но макар медицинските приложения като генетично модифициран инсулин да са широко приети, когато става въпрос за прехрана и земеделие, дебатът се нагорещява. Каква е причината?

Видеото, което ви представяме, се опитва да проследи историята и да представи фактите, страховете и бъдещето на ГМО.

Хората са модифицирали генетично растения и животни в продължение на хиляди години по пътя на естествената селекция. Подбрали сме животните и растенията, които са имали полезни за нас характеристики. След хиляди години, почти всяко едно растение и животно, което сме опитомили, е много по-различно от нормалното си състояние.

Но селективното размножаване разчита на късмета. Генното инженерство елиминира този фактор. Можем да изберем черти, които искаме. Да накараме плодовете да станат по-големи. Защитени от вредители, и така нататък... Но на каква цена? Каква е причината хората да са толкова загрижени във връзка с ГМО.

Вижте някои от отговорите на тези въпроси в това информативно ВИДЕО. Може да изберете субтитри на български в настройките.