Един химик открил начин научно да докаже нещо, което студентите знаят от години - че лекциите по химия са скучни. В статия, публикувана в сп. Chemistry in Britain този университетски преподавател описва как довел гост-лектор в класа на 50 кандидат-докторанти.

По време на часа той и колегите му изследвали вариациите в това, което химикът нарича РДТГ - редукция на дистанцията от тавана до главата. След около час средната ДТГ паднала от 135 на 121 см. 

При произнасянето на вълшебните думи "И в заключение..." ДТГ рязко се възвърнала в първоначалното положение. 

Авторът на проучването желае да остане анонимен.