Човешкият черен дроб остава млад, въпреки че останалата част от телата ни остарява, сочи ново изследване. Средно въпросният орган е на по-малко от 3 години, независимо от възрастта на неговия собственик.

С помощта на математически модели и техника, наречена ретроспективно радиовъглеродно датиране (което определя възрастта на клетките на базата на нивата на въглеродния изотоп, които се повишават в атмосферата след ядрените тестове в средата на 20-и век) учените откриват, че възобновяването на черния дроб остава до голяма степен незасегнато с напредъка на времето.

Това възобновяване е ключово за основната функция на черния дроб, а именно – да прочиства токсичните субстанции от тялото ни. Малко по малко той се уврежда, но, за щастие, притежава уникалната способност да се саморегенерира.

„Без значение дали сте на 24 или на 84, вашият черен дроб е средно на малко под 3 години“, казва молекулярният биолог Олаф Бергман от Дресденския технологичен университет в Германия.

Екипът анализира тъканни проби (от починали хора или взети чрез биопсия) на повече от 50 души на възраст от 20 до 84 години. Учените откриват, че нашата биология упражнява здрав контрол върху масата на черния дроб през целия ни живот, като постоянно възстановява неговите клетки.

С течение на времето способността на нашите тела да възобновяват своите клетки и да извършват „ремонтни дейности“ намалява. Новото изследване обаче показва, че това не важи за хепатоцитите – клетките в черния дроб. Въпреки че по-стари проучвания върху животни дават противоречиви резултати, настоящето се отличава с много повече яснота.

Когато става дума за скорост на възобновяване обаче, не всички чернодробни клетки са едни и същи. Малка част от тях могат да достигнат до 10-годишна възраст, казват изследователите. Това, изглежда, е свързано с броя на двойките хромозоми, които носят със себе си.

Повечето клетки в тялото ни (с изключение на тези, свързани със сексуалното възпроизвеждане) носят две копия на целия ни геном. Чернодробните са странно изключение – част от клетките дори генерират още повече копия на фона на цялата ни ДНК библиотека.

„Когато сравнихме типични чернодробни клетки с такива, богати на ДНК, открихме фундаментални различия във възобновяването им – казва Бергман. – Типичните клетки се възобновяват приблизително веднъж годишно, докато клетките, които са по-богати на ДНК, могат да съществуват в черния дроб до едно десетилетие.“

„Тази част [от клетките] се увеличава постепенно с годините. Това вероятно е защитен механизъм, който ни предпазва от натрупването на вредни мутации. Трябва да установим дали не съществуват сходни механизми при хроничните чернодробни заболявания, които в някои случаи могат да прераснат в рак.“

Изследването е публикувано в Cell Systems.

Източник: Science Alert