За първи път учените може би успяха да засекат това, кеото те смятат, че може да бъдат изграждащите “атоми” на паметта. Това са невроните, които обработват информацията, която е свързана с къде се намираме и къде сме пътували преди.

Чрез осветяването на тези “атоми на паметта” за първи път в мозъците на мишки, учените се надяват, че ще може да научим повече за начините, по които спомените се образуват в нашите мозъци, казват учените, провели изследването.

Екип от института Средиземноморска Невробиология във Франция направи откритието след като добави флуоресциращ протеин към невроните на 4 мишки. Този специфичен протеин се осветява, когато калциеви йони нахлуят в клетката – сигурен знак, че невронът се включва активно.

Когато мишките са бягали по пътечка, невроните се осветили и се активирали в последователен ред, което предполага, че те са “записвали” информацията за това колко далече са бягали мишките.

Когато мишките си почивали, същите неврони се осветили, но по-бързо, и заедно с неврони, които се активирали в обособени “блокове”, които изглежда били свързани с различни части от бягането по пътечката.

“Ние успяхме да видим индивидуалните изграждащи блокчета на паметта,” казва водещият учен на изследването Роза Косар.

Източник: Science Alert