Стареенето в човешкия организъм протича на три основни етапа – на 34, 60 и 78 години. До това заключение достигнаха учени от Станфордския университет. Тяхното откритие би могло да доведе до разработката на нови диагностични тестове и да ни помогне в битката със стареенето.

Изследователите са анализирали близо 3000 индивидуални плазмени протеини на 4263 души на възраст от 18 до 95 години и са открили нелинейни промени в структурата. Оказва се, че близо 1379 от тези протеини варират значително в зависимост от възрастта на хората.

С помощта на информацията в едва 373 от въпросните протеини, учените биха могли да предскажат възрастта на субекта с „огромна точност“. Дори по-малък брой протеини (например 9) също биха могли да предоставят адекватна информация от този тип.

Протеините са  един от основните градивни компоненти на живите клетки, както и на вирусните частици. Притежават сложна пространствена структура и изпълняват разнообразни биологични функции – от типично структурни, защитни (активна и пасивна), транспортни и съкратителни до каталитични и регулаторни.

Промените в нивата на протеините в кръвта ни е свързано със започването, спирането и промяната на различни биологични процеси. Изследователите откриват, че тези промени често са доста внезапни – нивата на протеините остават стабилни през годините и след това внезапно намаляват или се увеличават.

Нещо повече – тези драматични промени се синхронизират. Големите промени в голям брой протеини настъпват на 34, 60 и 78 години. Това вероятно означава, че тялото променя значително биологическото си програмиране около тази възраст.

За в бъдеще учените ще се опитат да разберат дали не могат да направят нещо, за да спрат въпросните промени и да обърнат процеса на стареене.

Източник: Nature Medicine