Новооткритият фоторецептор е 50 пъти по-ефикасен от човешкото око.

Представлява вид молекула, която позволява да се приема светлината, и е наистина новина в науката.

Новият фоторецептор е само третият, който може да се намери при животните, и е около 50 пъти по-ефикасен при улавянето на светлината от фоторецепторите в човешките очи.

Това, което е истински интересното обаче е, че че всъщност рецепторът е вкусов – което предполага, че молекулите са способни да засичат светлина по начини, за които не сме подозирали преди.

Наречен LITE-1 новият фоторецептор е бил открит в група от безоки, милиметър дълги кръгли червеи известни като нематоди. 

Източник: Science Alert