Учени успяха да “картографират” пренатоварването на съзнанието, когато сме изправени пред множество избори, и показаха как нашият мозък може просто да отстъпи назад, ако броят им стане твърде голям за него.

Подобен вид “нерешителност”, или по-точно неспособност за взимане на решение, е установена и при предишни изследвания. Сегашното проучване обаче успява да открие точните области в мозъка, които ни помагат да направим преценката дали да вземем дадено решение или не. Това са областите преден цингулатен кортекс, където претегляме ползите от дадено решение, и стриатум, където определяме стойността му.

На 19 участници е бил даден набор от снимки на пейзажи, които трябва да изберат, за да бъдат принтирани на тениска или чаша. По време на избора активността в тези две области на мозъка се е покачила значимо, както е показал функционалния ядрено-магнитен резонанс.  Щом броят на снимките се покачил до 12 обаче, то активността на областите спаднала отново.

Източник: Science Alert