1. В кое от изреченията няма грешка при членуването?

а/ Българският език се приема за неразривна част от историята на българския народ.

б/ В оранта тракториста намира и радост от труда.

в/ На пътя полицая бе спрян от жена.

г/ Човекът го нямаше вкъщи.

2. В коя дума има грешка при членуването?

а/ петелът

б/ хотелът

в/ преподавателът

г/ директорът

3. В кои от номерираните позиции няма грешка при членуването: С помоща /1/ на конят си /2/ юнакът /3/ побеждава пришълецът /4/, а ножа /5/ му изпраща на своят /6/ княз.

а/ 1 и 6

б/ 1, 2, 3

в/ 1, 2, 4, 5 ,6

г/ 3 и 5

4. В кое изречение има грешка в членуването?

а/ Там го чакаше най-старият индианец от племето.

б/ Смъртта е неотделима от живота.

в/ Сина ми е най-красивият момък.

г/ С помощта на вълшебства Медея успяла да разкъса вената и героят умрял.

5. В кое от изреченията няма грешка при членуването?

а/ В Китай божурът е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червеният цвят.

б/ Китаеца приема божурът за символ на богатство и почит заради изправеният ствол и червеният цвят.

в/ В Китай божура е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червения цвят.

г/ Китаецът приема божура за символ на богатство и почит заради изправеното стъбло и червения цвят.

6. Поправете грешките в членуването: Творецът Вазов е главния център, в който се оглежда обществения интерес, той е авторитетът, с който се съизмерва моща и независимоста на нацията.

7. В кое изречение няма грешка в членуването?

а/ Видяхме градинара на изложбата за цветя.

б/ Срещата с преподавателят ме очарова.

в/ Стопи се снегът през пролетта.

г/ В нощта, изморен и гладен, я чака бунтовника.

8. В кое изречение е допусната грешка?

а/ Петър Моканина видя непознатия селянин.

б/ Непознатият селянин се приближи до Петър Моканина.

в/ По-късно селянина и Петър Моканина погледнаха към жиците.

г/ Селянинът разбра от Моканина, че ще видят бялата лястовичка.

9. В коя от маркираните думи няма грешка при членуването? И този път топката изненада /а/ вратара, който пак не беше на мястото си, и /б/противниковият отбор с лекота отбеляза /в/ своят последен гол, наваксвайки /г/ петнадесете проспани минути.

10. В коя от маркираните думи няма грешка при членуването? Тази жена е /а/ първия автор, /б/ романът на когото е превеждан от /в/ известният италиански преводач и писател, чиито романи виждам в /г/ библиотечният каталог.