Колкото и плашещо да звучи тяхното име прилепите вампири обикновено не тормозят хората като пият кръвта им. Всъщност, те се хранят основно с кръвта на птици.

Но учени откриха шокираща промяна в техните хранителни навици.  Оказа се, че прилепи-вампири в Североизточната част на Бразилия са били хванати да пият кръв на хора през нощта, а поред учените това е били нещо напълно неочаквано.

“Този вид не е адаптиран да пие кръв от бозайници,” обяснява учудването си Енрико Бернард от университета Пернамбуко.

Има само три вида прилепи-вампири, всичките от континентите на Америка, и само един от тях предпочитал кръв от бозайници, Desmodus rotundus.

Обичайните жертви на прилепа са били домашни животни като крави, коне и прасета, но въпреки всичко прилепът не е пиел кръв от хора.

Новината касае друг вид прилеп, косматокракия Diphylla ecaudata. 

Източник: Science Alert