Неутриното е почти невъзможно за улавяне. Тези микроскопични субатомни частици, които нямат електрически заряд и притежават маса, която се приближава до нулата, обикновено просто преминават през атомите на Земята и почти не оставят следи по пътя си.

Но учените направиха пробив в разбирането си за призрачното им поведение. Нови данни от изследвания показаха, че високо енергийните неутрино частици могат да бъдат спряни по пътя си. Това откритие не е пълна изненада за теоретиците, но може да открие нови пътища за разкриването на скрития физически живот на нашата планета.

Трилиони частици неутрино прелитат през нашите тела всяка секунда, след като са изхвърлени от Слънцето. Но колкото е по-висока енергията на едно неутрино, толкова по-голям е шансът да бъде абсорбирано от протон или неутрон в атомно ядро. Именно това свойство е използвано от учените при установяването на новото откритие.

Източник: Science Alert