Заровен в планина, която се намира в студената пустиня на Норвежкия архипелаг Свалбард, е скрит Арктическият Сейт на човечеството, който съдържа милиони мостри от семена от почти всяка държава на планетата.  Целта е да се предпазят от евентуална глобална катастрофа, като ядрена война или удар от астероид.

Тозо сейф е получил нов съсед, нов Световен Сейф, който съдържа и пази не семена, а най-важните книги и документи на човечеството.

“Ние вярваме, че може да запазим данните с настоящата технология за поне 1000 години,” коментира Катрин Лоен Томсен от норвежката технологична компания Пикл.

Името на новият сейф е Арктически Световен Архив и той приема документи от правителства и изследователски организации от цял свят. Фирми и дори частни лица могат да заплатят за привилегията тяхната информация да бъде съхранена поне до следващото хилядолетие.

Парадоксално, но пазителите на Сейфа са предпочели да съхранят данните не на цифрови носители, а в аналогов вид: те са съхранили всичко на фоточувствителен филм, за който твърдят, че е много по-сигурна алтернатива на всичко цифровизирано.

Източник: Science Alert