Тази година Нобеловата награда за физика отива при трима учени, и тримата родени във Великобритания и работещи в САЩ - Дейвид Таулъс,  Дънкан Халдан и Майкъл Костерлиц - за техните „теоретични открития в областта на топологичните преходи и състояния на материята“, съобщава Nobelprize.org.

По думите на Нобеловия комитет тазгодишните лауреати са „отворили вратата на непознат свят".

В този тайнствен свят, материята може да съществува в странни състояния.

Техните открития са ценни преди всичко от теоретична гледна точка, но също така помагат на учените разработват нови материали.

Половината от наградата е присъдена на 82-годишния Таулъс . Другата половина ще бъде разделена поравно между 65-годишния Халдан, роден в Лонднон и Майкъл Костерлиц, роден в Абърдийн през 1942 г.

Учените използват клон на математиката, известен като топология, за да променят разбирането за това какво е възможно и какво не при материята. В работата си, която започва през 70-те години на ХХ век, те демонстрират, че свръхпроводимостта - способността на електроните да преминават през материята при нулево съпротивление е възможна при тънки слоеве от материя.

Миналата година Нобеловата награда беше връчена на Такааки Каджита и Артър Макдоналд за откриването на неутринната осцилация, която показва, че неутриното има маса.

Нобеловата награда за физика е една от петте Нобелови награди, учредени през 1895 г. съгласно завещанието на Алфред Нобел. Наградата е най-престижното отличие, което един учен по физика може да получи.